Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne

Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne jest organizacją kontynuującą działalność i tradycje powstałego w 1956 r. Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowego oraz powołanego w jego miejsce w 1973 r. Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. DTR jest związkiem towarzystw regionalnych i osób zainteresowanych przeszłością, teraźniejszością i przyszłością regionu dolnośląskiego.

Głównymi celami  DTR są: rozwijanie idei regionalizmu, kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, umacnianie więzi regionalnych. Poza tym rozwijanie świadomości społecznej w zakresie znaczenia regionu, budzenie i propagowanie idei służby społecznej dla wspólnego dobra mieszkańców Dolnego Śląska. Oprócz tego do celów DTR należy wyzwalanie społecznej aktywności kulturalnej, naukowej, edukacyjnej i organizacyjnej mającej na celu wszechstronny rozwój regionu.

Kontakt

 

Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
50-448 Wrocław
ul. Worcella 25/27
dtr.wroclaw@gmail.com

O nas

 

Wkrótce uruchomiona zostanie strona internetowa DTR, która przynosić będzie informacje o aktualnych wydarzeniach w regionie. Do jej współtworzenia poprzez nadsyłanie krótkich notek o organizowanych przez Państwa imprezach, wydawanych publikacjach serdecznie zachęcamy.

Wydajemy rocznik „Dolny Śląsk”, którego ostatnie dwa numery poświęcone są dziedzictwu materialnemu regionu (nr 24/2022) oraz dziedzictwu materialnemu Wrocławia (25/2023). W tym roku ukaże się „Dolny Śląsk w działaniu”. To bowiem właśnie działalność lokalna i jej formy tworzą nasz region.

W ubiegłym roku wyłoniony został Zarząd Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego na kadencję 2023-2026 w składzie:

   • Izolda Topp-Wójtowicz – prezes
   • Andrzej Tyws – wiceprezes
   • Andrzej Kos – sekretarz
   • Andrzej Dębski – skarbnik
   • Zbigniew Mazurek
   • Wojciech Prastowski
   • Marian Kachniarz