Nagroda im. Anatola Omelaniuka

 

Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne ogłaszają kolejną edycję Konkursu im. Anatola Omelaniuka na najlepsza książkę i czasopismo regionalistyczne wydane w 2023 roku.

Patron Nagrody był wybitnym regionalistą polskim, wielce zasłużonym w szerzeniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz „Małych Ojczyzn”.

Przewiduje się przyznanie Nagrody im. Anatola Omelaniuka autorom lub wydawcom w trzech kategoriach:

  • Za książkę wnoszącą istotny wkład w teoretyczne i historyczne badania regionalistyczne oraz rozwijanie idei wartości regionalnych.
  • Za książkę popularyzującą wiedzę o przeszłości i współczesności konkretnego regionu oraz jego walory przyrodnicze i kulturowe.
  • Za najlepsze czasopismo za wszechstronne, dobrze udokumentowane i atrakcyjnie przedstawione informacje o przeszłości i teraźniejszości regionu.

Jury konkursu oceniać będzie poziom naukowy, wartości artystyczne i szatę edytorską zgłaszanych prac, wydawnictw i czasopism. Zgłoszenia mogą przesyłać wydawcy oraz towarzystwa regionalne i inne instytucje i stowarzyszenia. Zgłoszone książki powinny mieć nadany numer ISNEN oraz być dostępne w wersji papierowej.

Nagrodę przyznaje Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Jury (jego skład zostanie ogłoszony w momencie ogłoszenia wyników konkursu).

Zgłoszenia na konkurs wraz z 1 egzemplarzem książki i czasopisma (roczniki, kwartalniki) wydanych w 2023 roku należy przesłać do 31 lipca 2024 roku na adres:

Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
Worcella 25-27 
50-488 WROCŁAW

Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronach internetowych Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Nagroda zostanie wręczona we Wrocławiu podczas Spotkań z Książką i Prasą Regionalną organizowanych we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną. Termin Spotkań i wręczenia Nagrody im. Anatola Omelaniuka zostanie ogłoszony na przełomie sierpnia i września 2024 roku.

 

Rada krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne

Anatol Jan Omelaniuk