O nas

 

W marcu 2023 roku uruchomiliśmy stronę internetową „Dolnego Śląska”, realizując pragnienie śp. Profesora Stefana Bednarka, by nasze czasopismo zaistniało w sieci i stało się dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.

Cyfryzacja ponad dwudziestu numerów to iście benedyktyńskie zadanie, dlatego powoli acz sukcesywnie będziemy rozwijać archiwalną część tego projektu, poszukując jednocześnie sposobów dotarcia z nowymi i krótkimi formami do współczesnych odbiorców treści krótszych, zainteresowanych aktualnościami i opisem zjawisk dziejących się tu i teraz.

Chcemy za pośrednictwem naszych autorów i współpracowników rekomendować interesujące i warte poznania wydarzenia, publikacje czy inicjatywy.

Zapraszamy do współpracy twórców takich treści, które swoją nowoczesną i syntetyczną formą (często nieco odmienną od tych z wydania papierowego) realizują naszą misję – ideę medium upowszechniającego dolnośląskość w jej istocie.

Polecamy naszą stronę www.dolny-slask.org i zachęcamy do współtworzenia tego wycinka internetu. Piszcie na redakcja@dolny-slask.org – obiecujemy, że  pochylimy się nad każdym wartościowym pomysłem.

Dla wszystkich, którzy chcieliby przysyłać nam teksty do wydania papierowego, publikujemy poniżej Instrukcję dla autorów , w której znajdują się podstawowe zalecenia redakcyjne.

 

Plik w formacie PDF (1,18 MB)

​Wydawca

 

Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
50-448 Wrocław
ul. Worcella 25/27
dtr.wroclaw@gmail.com

Redakcja wydania internetowego „Dolnego Śląska”: redakcja@dolny-slask.org

​Autorzy

 

Tom 23 (2020)

Antoni Bok, plastyk, autor książek i tłumacz. Jego zainteresowania i działalność skupiają się na upowszechnianiu wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Dolnego Śląska, głównie rejonu głogowskiego. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Ziemi Głogowskiej i zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Autor, współautor i redaktor publikacji o tematyce historyczno-regionalnej oraz przewodników​ ​turystycznych. abok@op.pl

Wacław Grabkowski, pisarz, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Debiutował​ ​wierszami w „​Sigmie” w 1979 r. Laureat I nagrody redakcji miesięcznika „Odra” i SPP w konkursie literackim „Krajobraz po powodzi” (1998). Opublikował m.in.: Guz w fiolkach (1998, 2005), Dzieci z Wilczego Kąta (2003).

Tomasz Gralak, dr hab. nauk historycznych, archeolog. Pracuje w Uniwersytecie Wrocławskim, w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Instytutu Archeologii. tomasz.gralak@uwr.edu.pl

Bronisław MJ Kamiński, historyk, filozof, społecznik, autor publikacji regionalistycznych z rejonu Kotliny Kłodzkiej, redaktor pisma​ „Głos z Kudowy”, były dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju.

Jan Kusznierz, dr nauk przyrodniczych, ichtiolog. Pracuje w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego.​ ​jan.kusznierz@uwr.edu.pl

Wiesław Dominik Łabęcki, oficer Wojska Polskiego, inżynier budowy dróg i mostów kolejowych, magister historii. Regionalista, członek organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym, prezes Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. bazyl50@interia.pl

Tomasz Mrozek, dr nauk fizycznych, astronom, heliofizyk. Pracuje w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej oraz w Centrum Badań Kosmicznych PAN, w Zakładzie Fizyki Słońca. mrozek@astro.uni.wroc.pl

Adam Nobis, dr hab., prof. UWr. Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Globalizacji i Komunikacji. adam.nobis@uwr.edu.pl

Dariusz Przybytek, doktor historii, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Multimedialnej w Moguncji, kartograf historyczny i kustosz zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Autor i redaktor wielu tematycznych map historycznych i kilku atlasów szkolnych, w tym także multimedialnych. dariusz.przybytek@uwr.edu.pl

Robert Różycki, kulturoznawca, dziennikarz, członek zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, zastępca redaktora naczelnego ​”​Dolnego Śląska”.

Łukasz Rusznica, kulturoznawca i fotografik, laureat prestiżowych konkursów fotograficznych, m.in. nagrody WARTO 2015. Autor książek fotograficznych Subterranean River (najlepsza publikacja fotograficzna w 2018 r.), Smog, Near, Infra, Toskana oraz Najważniejszego i tak Wam nie powiem. W 2016 roku został zaproszony do projektu European Eyes on Japan i wyjechał do Japonii na rezydencję artystyczną. Obecnie jest kuratorem w galerii fotograficznej ​”​Miejsce przy Miejscu 14″ należącej do Ośrodka Postaw Twórczych (OPT) we Wrocławiu.

Dorota Simonides, prof. zw. dr hab., em. pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, folklorystka, etnolog, śląskoznawczyni, autorka ponad 300 prac naukowych, posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i senator pięciu kadencji, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

Ryszard Sławczyński, animator kultury, publicysta, podróżnik, miłośnik Odry, popularyzator kultury Kresów Wschodnich. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1999 r. założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą Akwedukt, gdzie wydaje poezję oraz literaturę wspomnieniową. Od 2010 roku dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu.

Teresa Smolińska, prof. nadzw. dr hab., pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry​ Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Opolskiego, folklorystka, kulturoznawczyni, śląskoznawczyni, autorka ponad 200 prac naukowych. Zainteresowania naukowe: tradycyjna i współczesna kultura, kultura regionalna, folklor polski i słowiański, historia folklorystyki, pogranicza etniczne, religijność i pobożność ludowa, niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe. tsmolinska@uni.opole.pl

Anna Stodolna-Rybczyńska, dr nauk humanistycznych, autorka wielu publikacji metodycznych z zakresu edukacji humanistycznej i regionalnej oraz licznych artykułów dotyczących Dolnego Śląska, redaktor naczelna ​”​Dolnośląskich Ścieżek​”​ (2009-2012) i​ „​Obliczy” (2017-2019). Z redakcją „Dolnego Śląska” współpracuje od 2012 roku.

Grzegorz Strauchold, prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Historii Najnowszej i kierownik Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym UWr. Zainteresowania naukowe: historia Polski i powszechna XIX-XXI w., a przede wszystkim wielotematyczne dzieje pogranicza polsko-niemieckiego. grzegorz.strauchold@uwr.edu.pl

Michał Zygmunt, gitarzysta i kompozytor, autorskich nagrań terenowych, zabiera słuchaczy w intymny świat rzeki, mgieł i tętniącej życiem dzikiej przyrody. Mieszka i tworzy nad Odrą.

Ponadto w numerze znalazły się specjalnie do niego napisane pod kierunkiem prof. Izoldy Topp-Wójtowicz prace studentów kulturoznawstwa (specjalność regionalistyczna) Uniwersytetu Wrocławskiego: Julii J. Duchnowskiej, Karola Kolouszka, Szymona Lazarowicza, Klaudii Lipskiej, Adrianny Michno i Olivii Oberlin.

"Dolny Śląsk" 24/2022
Dolny Śląsk – Tom 23
Dolny Śląsk – Tom 22
Dolny Śląsk – Tom 21
Dolny Śląsk – Tom 20
Dolny Śląsk – Tom 19
Dolny Śląsk – Tom 18