Zaproszenie miłośników regionu do współpracy

 

Szanowni Państwo,
Członkowie Lokalnych Stowarzyszeń Regionalnych,
Indywidualni Pasjonaci i Miłośnicy Dolnego Śląska!

Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania kontaktów, które służyć mają wzajemnej informacji oraz pogłębieniu współpracy między osobami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz naszych małych ojczyzn.

Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne (wcześniej Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne), od wielu lat pełni funkcję platformy wymiany doświadczeń, czemu służą organizowane przeglądy i spotkania – choć w ostatnich latach nieco je zaniedbaliśmy. Chcemy powrócić do tej tradycji i we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu planujemy zorganizowanie w tym roku prezentacji osiągnięć lokalnych stowarzyszeń i animatorów ruchu regionalnego.

Bardzo liczymy na Państwa uczestnictwo w tym projekcie i zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji udziału przez kontakt mailowy: Izolda Topp-Wójtowicz, prezes DTR izoldatopp@gmail.com.