Zapraszamy do współpracy autorów

Tematem głównym następnego tomu „Dolnego Śląska” będzie materialne dziedzictwo Wrocławia, ale i innych miast. W kolejnych tomach chcemy pokazać Dolny Śląsk w działaniu… a także zająć się problematyką pamięci oraz tożsamości, także regionalnej.

Oczekujemy na wszelkie materiały związane z naszym regionem oraz z dolnośląskim regionalizmem i działalnością stowarzyszeń regionalnych, oraz aktywnością społeczności lokalnych. Propozycje ewentualnych tematów oraz teksty prosimy kierować bezpośrednio na adres: redakcja@dolny-slask.org, lub do wydawcy: dtr.wroclaw@gmail.com

Przed złożeniem materiałów prosimy zapoznać się z instrukcją edytorską dla autorów zamieszczoną na tej stronie i przystosowanie tekstu do zawartych tam ustaleń. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.

Instrukcja dla autorów

Plik w formacie PDF (1,18 MB)