Sudety Wschodnie. Góry Bystrzyckie. Orlickié Hory. Pogranicze polsko-czeskie.