Od redakcji 16/2011

Czerwony Strumień – wieś, której nie ma.

Numer 16 „Dolnego Śląska” ukazuje się w roku wyniesienia Papieża Polaka Jana Pawła II na ołtarze, w czasie prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu RP.

W części wstępnej naszego czasopisma zamieszczono artykuły poświęcone pamięci księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły, Jego odwiedzinom na Dolnym Śląsku oraz dwukrotnej pielgrzymce we Wrocławiu i jednej w Legnicy jako papieża. Ksiądz profesor Piotr Nitecki przedstawia szczegółowe kalendarium wydarzeń, które miały miejsce na terenie Archidiecezji Wrocławskiej od lipca 1955 r. do kwietnia 2005 r. a związane są z Błogosławionym Janem Pawłem II. Znajduje się też artykuł Marka Rabskiego nt. dolnośląskich pamiątek związanych z życiem ludzi wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II.

W drugim dziale „Śląsk naszą ojczyzną regionalną” zamieszczone są wypowiedzi dwóch historyków: Wojciecha Wrzesińskiego – Wyznaczniki tożsamości regionu śląskiego na gruncie nauki polskiej i śp. Stanisława Gawlika – Wychowanie w kulcie śląskich wartości kulturowych. Natomiast ks. dr Władysław Bochnak prezentuje sylwetkę wybitnego Ślązaka XIX w. Pawła Stalmacha. W tym dziale publikujemy też stanowisko regionalistów dolnośląskich w sprawie autonomii Śląska.

Dużo miejsca Redakcja poświęciła kulturze, dedykując pozdrowienia uczestnikom Europejskiego Kongresu Kultury wraz z życzeniami pomyślnych obrad w stolicy Śląska i postulat, by regionalne wartości kulturowe stanowiły ważne miejsce w polityce kultury każdego europejskiego państwa, by kultura każdego regionu wpływała na kształt kultury narodowej i ubogacała kulturę Europy. Myśl tę wyraża wypowiedź Anatola Jana Omelaniuka, honorowego przewodniczącego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Na łamach naszego czasopisma ważne miejsce zajmuje artykuł Piotra Rudzkiego Święto Teatru Polskiego we Wrocławiu. Redakcja „Dolnego Śląska” składa gratulacje Teatrowi za 60 lat jego wspaniałej działalności. Wyrazem wielkiego uznania za działalność jest też publikacja o Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i o edukacji kulturalnej dzieci w gminie Brzeg Dolny.

Dużą część działu „Kultura” zajmuje rozważanie nad amatorskim ruchem artysty​​cznym o jego początkach na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, o działalności Teatru Robotniczego w Bielawie i Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków.

W dziale „Nauka” ukazana jest naukowa działalność Wrocławskiej Politechniki w setną rocznicę wyższego szkolnictwa technicznego we Wrocławiu. Bilansujemy też dorobek naukowy niedawno zmarłego historyka ks. prof. Antoniego Kiełbasy, zasłużonego popularyzatora historii.

Tradycyjnie publikowane są artykuły dotyczące historii regionalnej, turystyki i regionalizmu. W tym numerze proponujemy dorobek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Doliny Baryczy w Miliczu. Dolinie Baryczy jest też poświęcony artykuł Włodzimierza Ranoszka – Uroki i walory Doliny Baryczy. Znajdują się interesujące informacje o podziemnej trasie turystycznej w Kłodzku, o uzdrowisku Świeradów Zdrój i gminie Gromadka.

W nowym dziale „Sport” zamieszczony jest jeden artykuł o wydarzeniu specjalnym Szklarskiej Poręby Biegu Piastów. Ale Redakcja zapowiada liczne wypowiedzi o sporcie na Dolnym Śląsku w związku z mistrzostwami europejskimi w piłce nożnej Euro 2012, które ukażą się w numerze 17 w 2012 r.

W dziale „Gospodarka, samorząd” znajdują się wypowiedzi na tematy: cukrownictwa na Dolnym Śląsku, hodowli bydła, inwestycji komunikacyjnych we Wrocławiu, współpracy zagranicznej dolnośląskiego samorządu, specjalnych stref w przestrzeni Sudetów i powodzi w Bogatyni.

Już w kolejnym trzecim numerze pojawia się dział „Dolnośląskie miejsca pamięci”. W tym numerze są artykuły na temat lokalnych miejsc symbolicznych i zmitologizowanych w pamięci młodych mieszkańców Kamiennej Góry, Oleśnicy i Jeleniej Góry, początków powojennego życia w Trzebnicy w świetle lokalnej prasy oraz obrazu małej ojczyzny w tekstach hip-hopowych.

W związku ze 130. rocznicą urodzin ukazujemy postać wybitnego Polaka Sługi Bożego Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda i oczekujemy na rychłe wyniesienie na ołtarze.

Są też sylwetki dolnośląskich regionalistów: Janusza Koniusza z Zielonej Góry, Stanisława Kotełki ze Świdnicy i Mariana Kowalskiego z Marcinowa k/Trzebnicy, których prosimy o dalszą służbę społeczną na rzecz Dolnego Śląska.