Od redakcji 15/2010

"Dolny Śląsk" 15/2020

Kolejny tom 15 „Dolnego Śląska” ukazuje się w 65. rocznicę powrotu Śląska do Macierzy, w 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego i w roku wyborów nowych władz samorządowych w gminach, miastach, powiatach i województwach. Dlatego redakcja na wstępie zamieszcza artykuł ukazujący rolę samorządu w procesie integracji i budowania więzi społecznych na przykładzie powiatu oleśnickiego. Publikuje wykaz wybranych wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów dolnośląskich. Jest skład osobowy Sejmiku Dolnośląskiego oraz Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Znajduje się list przedstawicieli dolnośląskiego ruchu regionalistycznego do samorządów Dolnego Śląska.

Na łamach naszego czasopisma regionalnego w dziale Z przeszłości zamieszczone są artykuły o księżnej Annie i jej małżonku księciu Henryku II Pobożnym, jako kandydatach do chwały ołtarzy. Znajduje się tez sylwetka Marianny Orańskiej, jako jednej z najwybitniejszych kobiet XIX w., która swój los związała głęboko ze Śląsko-Kłodzką Ziemią. Przypominana jest tradycja wydobywania złota w Złotym Stoku oraz wycieczka siostry Fryderyka Chopina do wód śląskich. Kontynuowane są rozważania o mniejszościach narodowych. W tym numerze prof. dr hab. Krystyn Matwijowski pisze o Ormianach w pierwszej Rzeczpospolitej.

Z historii najnowszej redakcja ukazuje sylwetkę opozycjonisty Adama Pleśnara, jednego z młodocianych więźniów politycznych PRL oraz zamieszcza refleksję o polskich bohaterach pióra prof. dr hab. Stanisława Gawlika.

We współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa UWr. kontynuowany jest dział Dolnośląskie miejsca pamięci. Na wstępie zamieszczone jest słowo wprowadzające dr. Izoldy Topp-Wójtowicz. Przedstawiono znaki pamięci Sybiraków na Dolnym Śląsku oraz rozważania i o powodzi 2010 r. we Wrocławiu.

Kultura i nauka goszczą na lamach Dolnego Śląska” od pierwszego wydanego numeru. Tym razem poświęcono dużo miejsca muzeom we Wrocławiu i Środzie Śląskiej oraz bibliotekom wałbrzyskim.

Artykuł prof. dr. hab. Romualda Gellesa przybliża sylwetki doktorów honorowych Uniwersytetu Wrocławskiego a Ewa Dębowska pisze, że Warto być fizykiem. Zamieszczono apel o zbiórce środków pieniężnych na budowę pomnika pomordowanych uczonych we Lwowie. W tym numerze bogaty jest dział traktujący o regionalizmie. Otwiera go Anna Stodolna Rybczyńska artykułem o treściach regionalnych dotyczących Dolnego Śląska w podręcznikach wydanych w II Rzeczpospolitej. Następnie Anatol Jan Omelaniuk opisuje powstanie społecznego ruchu kulturowego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Są też prezentacje trzech regionalnych towarzystw działających w Głogowie, Trzebnicy i Świdnicy. Kończy ten dział artykuł o miejscu towarzystw regionalnych w „małych ojczyznach i regionach”.

O turystyce traktują dwa artykuły: Bardo miasto cudów i nowe formy oferty turystycznej Sudetów propagowane przez Krzysztofa R. Mazurskiego i Tomasza Cieniawę.

Znajduje się osobny dział Amatorski ruch artystyczny w opracowaniu Anatola Jana Omelaniuka w jego 50. rocznicę działalności kulturalnej na Dolnym Śląsku. Są w nim przykłady kreacyjnego uprawiania sztuki przez amatorów w zakresie różnych dziedzin i artykuł o pedagogicznym i społecznym znaczeniu tego ruchu. Autor sformułował również wnioski służące rozwojowi amatorskiej twórczości artystycznej.

Tradycyjnie zamieszczone są sylwetki zmarłych w roku 2010 zasłużonych dla regionu śp. śp. prof. dr. hab. Stanisława Pietraszki, założyciela Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Stanisława Słowika, edytora związanego z Narodowym Zakładem im. Ossolińskich i Wyd. DTSK „Silesia” oraz ks. infułata dr. Stanisława Turkowskiego.

Nowością w numerze 15 „Dolnego Śląska” są recenzje innych publikacji. Redakcja zachęca do zamieszczania swoich opinii o ukazujących się wydawnictwach dotyczących treści naszego regionu.

Redakcja prosi o przesłanie swoich artykułów o tematyce dolnośląskiej z zakresu różnych dziedzin tak traktujących o przeszłości, jak również o teraźniejszości.

 

Poniżej publikujemy tom 15 „Dolnego Śląska” w formacie PDF