Poezja – Proza – Eseje –Sztuki Wizualne

Format Literacki 6/2022

Aniołowie i Kobry czyli bocznymi drogami Dolnego Śląska

Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
Oddział we Wrocławiu: www.spp.artwroc.com

Słowo „konstelacja” oznacza gwiazdozbiór, ale też układ, konfigurację, stan rzeczy, a jego rozliczne znaczenia współgrają z zawartością naszego pisma, które tym razem poświęcone jest konfiguracji zdarzeń i ludzi zajmujących się sztuką we Wrocławiu i na obszarze całego Dolnego Śląska, którego dzieje są ściśle związane z dziejącą się tu nieustannie historią zanurzoną w epokach i zdarzeniach minionych, jednak nadal mających swój niezaprzeczalny wpływ na współczesność.

Nie jest to jednak kolejna odsłona badań regionalistycznych, lecz raczej artystyczny głos w dyskusji nad wpływem na sztukę tego, co Hipolit Taine określał mianem „milieu” i co nigdy nie było li tylko realistycznym odzwierciedleniem miejsca, w którym ta sztuka powstawała. Konstelacji tekstów towarzyszy bowiem w „Formacie” konstelacja autorów, dla których ich małe i większe ojczyzny są jedynie pretekstem, aby móc zbudować ponad nimi mosty prowadzące nas często w nieznane obszary, gdzie twórczość poetów, pisarzy i twórców parających się sztukami plastycznymi staje się próbą  rozpoznania owego „nieznanego”, tak aby przeszłość nie zaginęła w ludzkiej niepamięci, a teraźniejszość stała się dzięki tym działaniom bardziej bogata i nośna artystycznie.

(Ze wstępu redaktora naczelnego Waldemara Okonia)