Zaproszenie miłośników regionu do współpracy

Zaproszenie miłośników regionu do współpracy

Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania kontaktów, które służyć mają wzajemnej informacji oraz pogłębieniu współpracy między osobami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz naszych małych ojczyzn.

Nagroda im. Anatola Omelaniuka

Nagroda im. Anatola Omelaniuka

Kolejna edycja Konkursu im. Anatola Omelaniuka – na najlepsza książkę i czasopismo regionalistyczne wydane w 2023 roku.