Od redakcji 1/1995

Od redakcji 1/1995

Redakcyjne Wprowadzenie do pierwszego numeru „Dolnego Śląska”. Opowiada o początkach i idei naszego pisma. Taka jest jego misja i nasz manifest.