Antoni Bok

 

Gmina Grębocice. Skarby kultury

Album "Gmina Grębocice. Skarby kultury"
Wydawca: Gmina Grębocice

Samorząd gminy Grębocice chciał mieć książkę prezentującą dziedzictwo kulturowe gminy. Autorzy wybrali dla niej formułę słowo+obraz oraz format podłużny, ale silnie zbliżony do kwadratu, o wymiarach 280×260 mm. Obydwa zaproponowane parametry „ustawiły” założenie tak, aby powstała publikacja przejrzysta w odbiorze, optymalna dla różnej wielkości fotografii – które ilościowo przeważają nad skondensowanym opisem. Opracowanie ma charakter przeglądowy dla tematu, w ujęciu popularyzatorskim – adresowane jest głównie dla mieszkańców gminy. Nacisk kładzie się na wartości estetyczne i walor edukacyjny.

We wstępnej części książki, na zaledwie 14 stronach, czytelnik otrzymał podstawowe informacje dotyczące zagadnienia: czym jest dziedzictwo kultury materialnej i dlaczego zasługuje na ochronę?, kategorie zabytków, ogólnie o zabytkach architektury i sztuki na terenie gminy Grębocice – stan posiadania/zachowania, lokalizacja, wartość.

Część główna liczy niespełna 200 stron i zawiera prezentację zabytków w ustalonym z wydawcą (także konsultowanym z mieszkańcami gminy) porządku: według miejscowości (wsie są krótko przedstawione tekstowo i ilustracjami). Fotografiom zespołów zabytkowych i poszczególnych obiektów architektury i sztuki towarzyszą dyskretnie komentarze objaśniające dzieła czytelnikowi.

Truizmem będzie stwierdzenie, że każda gmina posiada interesujące przykłady dziedzictwa kulturowego. Ale równie prawdziwe jest to, że bardziej interesujące, a niekiedy wręcz odkryte, stają się one poprzez sposób ich pokazania. Tu: dzięki wyborowi profesjonalnie sfotografowanych dzieł. Są one ukazane w pełnej krasie, ale także poprzez urodę niepozornych detali, a ważne obiekty architektury umieszczone w panoramach krajobrazowych.

W potoku codzienności nie dostrzegamy zwykle przejawów piękna, jakie nas otacza: krajobrazu i zabytków, które w ten krajobraz harmonijnie się wpisują. Skądinąd też mamy wrażenie, że są one „opatrzone”. Dotyczy to tak budowli, jak i dzieł sztuki czy dawnego rzemiosła, które one w sobie kryją.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikom, pozwala nam to piękno zobaczyć od nowa, a także inaczej – okiem wytrawnego fotografa. Towarzyszący fotografiom tekst przybliża wiedzę o dziedzictwie kulturowym naszej gminy, poszczególnych zabytkach i dziełach.

Publikacja albumowa jest przede wszystkim dla oczu – ale także do namysłu nad znaczeniem materialnego dziedzictwa pozostawionego przez pokolenia, które odeszły. Czyż, oprócz źródła estetycznych wrażeń, nie jest ono „dowodem na istnienie historii”?!

Roman Jabłoński

Wójt gminy Grębocice, fragment przedmowy

Fotografie Marka Chwistka

O autorze

Antoni Bok

Antoni Bok

Głogowski historyk-regionalista. Aktywny członek (przez wiele lat wiceprezes) Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Członek Zarządu Głównego Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Przewodnik turystyczny, publicysta krajoznawczy. Miłośnik turystyki rowerowej, ilustrator.